Tanečný galaprogram

Tanečný galaprogram...

THZ Carpona dokáže obohatiť svojím vystúpením rôzne kultúrne či spoločenské podujatia.
Tel.číslo: 0908 924 422