Podporte nás

Občianske združenie (ďalej len OZ) je nezávislé dobrovoľné združenie členov, rodičov a priateľov pri Tanečno-Hudobnom Zoskupení Carpona, ktorého poslaním a cieľom je:

- Šíriť a propagovať prejavy duchovnej a materiálnej kultúry vo všetkých jej formách.
- Združovať jednotlivcov so záujmom o ľudové umenie a aktivizovať ich tvorivú činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ľudovoumeleckej výroby.
- Vydávať neperiodické publikácie, audio a video nahrávky z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
- Vyhľadávať a spracovávať materiálnu i duchovnú ľudovú kultúru v bývalej Hontianskej župe a iných regiónov Slovenska a následne ju scénicky spracovať.
- Povýšenie menej známych alebo málo využívaných prejavov ľudového umenia.
- Spolupracovať s kultúrnymi, prípadne inými orgánmi a organizáciami v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
- Organizovať kultúrne, športové a spoločensko-súťažné programy, podujatia, zábavy, plesy vrátane propagačnej činnosti.


Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Tanečno-Hudobné Zoskupenie Carpona, budete potrebovať nasledovné formuláre:

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Stiahnúť

Potvrdenie o zaplatení dane

Stiahnúť