Kontakt

Umelecký vedúci:

  Jaroslav Uhrín
  0908 924 422
  thzcarpona@gmail.com

Občianske združenie:

  THZ Carpona
  Jalšovík 3, 962 41 Jalšovík
  0904 565 291
  0908 924 422
  thzcarpona@gmail.com
  IČO:42307538
  DIČ:2023802616

Kontaktujte nás