Program ľudovej hudby

Z detskej ľudovej hudby, ktorá začínala svoje pôsobenie v DFS Vartášik sa postupne sformovala ĽH, ktorá inklinujeme k tradičným formám hudobných predlôh, ktoré čerpá zo starších nahrávok autentických ľudových muzikantov. Napriek tomu v ich repertoári nájdeme aj autorsky prepracovanejšie a štylizovanejšie skladby. Počas celej existencie ľudovej hudby, jej členovia na svojich vystúpeniach načerpali množstvo skúseností, a to nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Boli ocenení niekoľkými oceneniami. Jedným z nich je aj 1. miesto na regionálne súťažnej prehliadke v Dobrej Nive v roku 2012 a 2.miesto na krajskej súťažnej prehliadke v Kokave nad Rimavicou. Vedúcim ĽH je Milan Hronček.

Členmi ľudovej hudby sú:
Primáš: Martin Krnáčik
I. husle: Filip Marunčiak
Akordeón: Marek Moniš
Kontrabas: Jakub Babiak
Cimbal: Richard Gombala


Ľudová hudba Tanečno-Hudobného Zoskupenia Carpona dokáže pripraviť produkciu pre rôznorodé podujatia ako sú svadby, oslavy, večierky, spoločenské stretnutia, recepcie a pod.