Kabaretné predstavenieKabaretný program, ktorý ponúka THZ Carpona sa skladá z jednotlivých hudobných, speváckych, tanečných alebo scénických výstupov. THZ Carpona siahlo po tomto žánri, aby obohatilo program na plesoch, oslavách, recepciách a iných kultúrnych či spoločenských podujatiach. Rozmanité choreografie s názvami ako - Kankán, Summertime, Rock and Roll, Something stupid, New York, Chicago či El tango prezentujú skvelú techniku a zároveň individualitu tanečného a speváckeho prejavu.

THZ Carpona dokáže obohatiť svojím kabaretným predstavením rôzne kultúrne či spoločenské podujatia. Tel.číslo: 0908 924 422