História

Hont - územie na rozhraní stredného a západného Slovenska zo severu od Banskej Belej po juh po Chľabu, od východu od Záhoriec na západ po Krškany. Územie lemované Štiavnickými vrchmi a Krupinskou planinou, ktoré na juhu klesá do Ipeľskej kotliny.

Poľnohospodárstvo, chov dobytka, vinohradníctvo, ovocinárstvo a včelárstvo bolo hlavným zdrojom zamestnania a obživy. Z prírodných krás a zo spôsobu obživy sa v ľuďoch formovala a vyvíjala tradičná ľudová kultúra, ktorú tvorili početné generácie príslušníkov tohto historického regiónu.

Tanečno- Hudobné Zoskupenie Carpona spája divadlo, tanec, hudbu a spev do choreografií a choreografických blokov, ktoré obsahujú osobité scénické spracovanie, jasnú dramaturgickú a systematickú prácu, ktorá je do detailu prepracovaná a tvorí tak jedinečný celok. Celú existenciu tvorby sprevádza spracovávanie a čerpanie z domácej ľudovej kultúry regiónu Hont a z tanečno-hudobných regiónov Slovenska. Jedným z ďalších typov žánrov, ktorý THZ spracováva je kabaret. Obsahuje šansóny, skeče, kabaretné kuplety a šantán.

Tanečno-Hudobné Zoskupenie Carpona je tvorené mladými ľuďmi - tanečníkmi, speváčkami a muzikantmi, ktorí iskria skvelou technikou a spontánnym prejavom.22.2.2013 THZ Carpona začalo písať svoju existenciu.