ČepčenieČepčenie - Svadobný obradový akt založenia čepca na hlavu mladuchy symbolicky potvrdzuje zmenu jej stavu a znamená prijatie mladuchy medzi vydaté ženy a dospelých členov spoločenstva. Spevácka zložka THZ Carpona má spracovaný tento výnimočný akt do scénickej podoby a v závere svadobného dňa ho vie ponúknuť mladuche a svadobným hosťom.

Ponúkame možnosť zapožičania svadobného kroja pre mladomanželský pár. V prípade záujmu kontaktuje pani Krnáčikovú: 0907 880 834